Πολιτική Απορρήτου / Digital Fit

Η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς!

Η εταιρεία “DIGITAL FIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ” με το διακριτικό τίτλο “Digital Fit” βρίσκεται στη:

Σπευσίππου 37

10676 Αθήνα, Ελλάδα

Αποτελεί πολιτική της DigitalFit να σέβεται την ιδιωτική σας ζωή για τυχόν πληροφορίες που μπορεί να συλλέξει, για τη κατάλληλη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για την ιστοσελίδα https://DigitalFit.gr (στο εξής, “εμάς”, “εμείς”, “DigitalFit” ή “Ιστοσελίδα”).

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω της Ιστοσελίδας. Έχουμε υιοθετήσει την παρούσα πολιτική  (“Πολιτική Απορρήτου”) για να εξηγήσει τι πληροφορίες μπορεί να συλλέγονται από την Ιστοσελίδα μας, πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, και κάτω από ποιες συνθήκες μπορούμε να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω της Ιστοσελίδας και δεν ισχύει για την συλλογή πληροφοριών από άλλες πηγές.

Αυτή η Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, μαζί με τη σελίδα Όροι και Προϋποθέσεις που δημοσιεύτηκε στην Ιστοσελίδα μας, καθορίζουν τους γενικούς κανόνες και πολιτικές που διέπουν τη χρήση της. Ανάλογα με τις δραστηριότητές σας κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, μπορεί να σας ζητηθεί να συμφωνήσετε με πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Κατηγορίες των υπό επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. όνομα, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση, διεύθυνση IP (πρωτοκόλλου διαδικτύου)) υπόκεινται σε επεξεργασία.

Αρχές επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα συνιστούν πληροφορίες που αφορούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, για παράδειγμα ονόματα, διευθύνσεις, τηλεφωνικοί αριθμοί ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προσδιορίζουν την ταυτότητα ενός ατόμου.

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο όταν υπάρχει νομική βάση προς τούτο ή εάν μας έχετε δώσει την συγκατάθεση σας, π.χ. στο πλαίσιο μιας εγγραφής.

Σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις

Οι εξουσιοδοτημένοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών και εμείς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

Παροχή αυτής της διαδικτυακής προσφοράς: Νομική βάση: Κατά κύριο λόγο, έννομο συμφέρον για την εκ μέρους μας απευθείας προώθηση, στο μέτρο που αυτή εκτελείται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και του νόμου περί ανταγωνισμού.

Σε απάντηση ερωτημάτων χρηστών στο πλαίσιο μίας φόρμας επικοινωνίας: Νομική βάση: Κατά κύριο λόγο, έννομο συμφέρον για την εκ μέρους μας απευθείας προώθηση και την βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, στο μέτρο που αυτή εκτελείται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και του νόμου περί ανταγωνισμού σχετικά με την εκτέλεση μιας σύμβασης και την συγκατάθεση.

Προσδιορισμός δυσλειτουργιών και για λόγους ασφαλείας: Νομική βάση: Εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων μας στο πεδίο της ασφάλειας των δεδομένων και κυρίως, έννομο συμφέρον στην αποκατάσταση των δυσλειτουργιών και την ασφάλεια των προσφορών μας.

Η δική μας διαφήμιση και η αντίστοιχη τρίτων μερών όπως και η έρευνα αγοράς και δειγματοληπτική μέτρηση στο μέτρο που επιτρέπεται από τον νόμο με νομική βάση την συγκατάθεση: Νομική βάση: Συγκατάθεση ή κατά κύριο λόγο, έννομο συμφέρον για την εκ μέρους μας απευθείας προώθηση, στο μέτρο που αυτή εκτελείται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και του νόμου περί ανταγωνισμού.

Διαφύλαξη και προάσπιση των δικαιωμάτων μας: Νομική βάση: Έννομο συμφέρον εκ μέρους μας για την άσκηση και προάσπιση των δικαιωμάτων μας.

Αρχεία καταγραφής

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, ορισμένες πληροφορίες θα διαβιβάζονται αυτόματα από τον διαδικτυακό φυλλομετρητή σας (Internet browser) και θα αποθηκεύονται από εμάς στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής.

Αποθηκεύουμε τα αρχεία καταγραφής για τον εντοπισμό δυσλειτουργιών και για λόγους ασφαλείας (π.χ. για την έρευνα αποπειρών επιθέσεων) για μικρό χρονικό διάστημα και τα διαγράφουμε στην συνέχεια. Εάν η περαιτέρω διατήρηση των αρχείων καταγραφής είναι απαραίτητη για λόγους απόδειξης, αυτά θα εξαιρούνται από την διαγραφή μέχρι την τελική αποσαφήνιση του αντίστοιχου συμβάντος και θα μπορούν να παραδίδονται στις ανακριτικές αρχές σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

Τα αρχεία καταγραφής τηρούνται (με ή χωρίς την πλήρη (ΙΡ) διεύθυνση πρωτοκόλλου του διαδικτύου) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου  «Η δική μας διαφήμιση και η αντίστοιχη τρίτων μερών όπως και η έρευνα αγοράς και δειγματοληπτική μέτρηση στο μέτρο που επιτρέπεται από τον νόμο με νομική βάση την συγκατάθεση.» τα οποία χρησιμοποιούνται επίσης για λόγους ανάλυσης.

Οι ακόλουθες πληροφορίες, ειδικότερα, αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής:

ΙΡ διεύθυνση (διεύθυνση πρωτοκόλλου του διαδικτύου) της τερματικής συσκευής μέσω της οποίας υπάρχει πρόσβαση στην διαδικτυακή προσφορά.

Ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας μέσω της οποίας υπάρχει πρόσβαση στην διαδικτυακή προσφορά (η λεγόμενη ως διεύθυνση URL προέλευσης ή παραπομπής)

Όνομα του παρόχου υπηρεσιών μέσω του οποίου είναι εφικτή η πρόσβαση στην διαδικτυακή προσφορά.

Το όνομα των ανακτούμενων αρχείων ή πληροφοριών.

Ημερομηνία και ώρα καθώς και διάρκεια πρόσβασης.

Όγκος μεταφερόμενων δεδομένων.

Λειτουργικό σύστημα και πληροφορίες του χρησιμοποιούμενου περιηγητή διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων (add-ons) (π.χ. για το flash player).

Κωδικός κατάστασης http (π.χ. «Επιτυχές ερώτημα» ή «Το αιτούμενο αρχείο δεν βρέθηκε»)

Διαβίβαση δεδομένων

Διαβίβαση δεδομένων σε κάθε αρμόδιο τρίτο

Θα διαβιβάσουμε κατά κύριο λόγο μόνο τα προσωπικά δεδομένα σας προς κάθε αρμόδιο τρίτο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης, ή εμείς ή το τρίτο μέρος έχει ζωτικό έννομο συμφέρον στην διαβίβαση ή έχετε χορηγήσει την συγκατάθεση σας. Θα υπάρχει σχετική επεξήγηση στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων εάν τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στην βάση μιας απολύτως δικαιολογημένης ανησυχίας.

Επίσης, προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται σε άλλα αρμόδια μέρη, εφόσον είμαστε υποχρεωμένοι προς τούτο δυνάμει νομοθετικών διατάξεων ή σε εκτέλεση διοικητικής ή δικαστικής απόφασης.

Διάρκεια αποθήκευσης, περίοδοι διατήρησης

Κατ’ αρχήν, αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο χρειαστεί για την παροχή της διαδικτυακής προσφοράς μας και τις σχετικές υπηρεσίες ή όταν έχουμε έννομο συμφέρον για περαιτέρω αποθήκευση (π.χ. μετά την εκπλήρωση μιας σύμβασης, ενδέχεται να έχουμε έννομο συμφέρον για προώθηση μέσω ταχυδρομείου). Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας με την εξαίρεση αυτών των δεδομένων που είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε για την εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρεώσεων (π.χ. ως αποτέλεσμα φορολογικών και εμπορικών περιόδων διατήρησης, είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε έγγραφα όπως συμβάσεις και τιμολόγια για ορισμένο χρονικό διάστημα).

Χρήση των Cookies

Στο πλαίσιο των διαδικτυακών υπηρεσιών μας, τα cookies και οι μηχανισμοί παρακαλούθησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μπορούν να αποθηκευτούν στην συσκευή σας κατά την επίσκεψη σας στις διαδικτυακές υπηρεσίες μας. Ο εντοπισμός είναι δυνατός με την χρήση διαφορετικών τεχνολογιών. Ειδικότερα, επεξεργαζόμαστε πληροφορίες με την χρήση τεχνολογίας εικονοστοιχείων (pixels) ή/και κατά την διάρκεια ανάλυσης των αρχείων καταγραφής.

Διακρίνουμε μεταξύ των cookies τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την τεχνική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας και αυτών των cookies και των μηχανισμών εντοπισμού που δεν είναι απολύτως αναγκαία για την τεχνική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας.

Είναι εν γένει πιθανό να χρησιμοποιείτε την διαδικτυακή υπηρεσία χωρίς τα cookies τα οποία εξυπηρετούν μη τεχνικούς σκοπούς.

Ως τεχνικώς απαραίτητα cookies νοούνται τα cookies χωρίς τα οποία η τεχνική παροχή της διαδικτυακής υπηρεσίας δεν μπορεί να διασφαλιστεί. Αυτά περιλαμβάνουν π.χ. τα cookies που αποθηκεύουν δεδομένα για την διασφάλιση ομαλής αναπαραγωγής βιντεοσκοπημένων ή ηχογραφημένων πλάνων.

Τέτοια cookies θα διαγραφούν όταν αποχωρήσετε από την ιστοσελίδα.

Χρησιμοποιούμε cookies προώθησης και μηχανισμούς εντοπισμού. Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies και τους μηχανισμούς εντοπισμού μόνο εάν μας έχετε χορηγήσει την πρότερη συγκατάθεση σας σε κάθε περίπτωση.

Χρησιμοποιώντας cookies προώθησης και μηχανισμούς εντοπισμού εμείς και οι συνεργάτες μας μπορούμε να σας παρουσιάσουμε προσφορές με βάση τα ενδιαφέροντα σας, τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση της συμπεριφοράς σας ως χρήστη:

Στατιστικές: Χρησιμοποιώντας στατιστικά εργαλεία, μετράμε π.χ. τον αριθμό των επισκέψεων σας στην σελίδα.

Παρακολούθηση μετατροπών: Οι συνεργάτες μας για την παρακολούθηση των μετατροπών τοποθετούν ένα cookie στον υπολογιστή σας (“cookie μετατροπής”) εάν έχετε επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας μέσω μιας διαφήμισης του αντίστοιχου συνεργάτη. Κατά κανόνα τέτοια cookies δεν είναι πλέον έγκυρα μετά από 30 ημέρες. Εάν επισκεφθείτε ορισμένες σελίδες της ιστοσελίδας μας και το cookie δεν έχει ακόμα λήξει, εμείς και ο αντίστοιχος συνεργάτης μετατροπής μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ο συγκεκριμένος χρήστης πάτησε στην διαφήμιση και από εκεί ανακατευθύνθηκε στην ιστοσελίδα μας. Η πληροφορία που αποκτήθηκε μέσω του cookie μετατροπής εξυπηρετεί τον σκοπό συγκέντρωσης στατιστικών μετατροπής και καταγραφής του συνολικού αριθμού χρηστών που πάτησαν στην αντίστοιχη διαφήμιση και ανακατευθύνθηκαν στην ιστοσελίδα με την ετικέτα (tag) παρακολούθησης μετατροπών.

Πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης (Social plugins): Μερικές σελίδες της διαδικτυακής υπηρεσίας μας περιλαμβάνουν το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων παρόχων (π.χ. Facebook, Twitter) τα οποία πιθανόν να χρησιμοποιούν επίσης cookies and ενεργά συστατικά στοιχεία.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Η διαδικτυακή προσφορά μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) σε ιστοσελίδες τρίτων μερών – παρόχους που δεν είναι συνδεδεμένοι με εμάς. Αφού πατήσετε τον σύνδεσμο, δεν θα έχουμε πλέον καμία σχέση με την συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση κάθε προσωπικού δεδομένου που διαβιβάζεται σε τρίτα μέρη μετά το πάτημα του συνδέσμου (για παράδειγμα, η διεύθυνση ΙΡ ή η διεύθυνση της ιστοσελίδας στην οποία βρίσκεται ο σύνδεσμος), καθότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε την συμπεριφορά τρίτων. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την επεξεργασία τέτοιου είδους προσωπικών δεδομένων από τρίτους.

Ασφάλεια

Το προσωπικό μας και οι εξουσιοδοτημένες από εμάς εταιρείες παροχής υπηρεσιών είναι υποχρεωμένες να διατηρούν την μυστικότητα και να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς των εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Λαμβάνουμε όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ένα επαρκές επίπεδο προστασίας και προκειμένου να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία διαχειριζόμαστε ειδικά από τον κίνδυνο της χωρίς δόλο ή παράνομης καταστροφής, εκμετάλλευσης, απώλειας, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης ή πρόσβασης. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Τροποποίηση πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων μας, στο μέτρο που είναι απαραίτητο λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα προσαρμόσουμε επίσης την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων μας αντίστοιχα. Συνεπώς, παρακαλώ λάβετε υπόψη σας την τρέχουσα έγκυρη έκδοση της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων μας.